Nykilde Geosystems til sikring af skrånende arealer

Nykilde Geosystems til sikring af skrånende arealer

Inden for blandt andet jordstabilisering, regnvandshåndtering, stormflodssikring, græsarmering og kystsikring består en vigtig del af arbejdet i at sikre for eksempel skrænter og skråninger mod erosion og deraf følgende nedstyrtning. Dette kan gøres på flere måder, for eksempel med kunstige hegn eller ved naturlig beplantning. En tredje mulighed er at anvende de såkaldte Geotekstiler, som er biologiske materialer, som ikke griber forstyrrende ind i det økosystem, som udgør det berørte område. Der kan også anvendes ikke nedbrydelige produkter som for eksempel Geoceller.

Geosikring fra Nykilde Geosystems

Hos Nykilde Geosystems finder du de rette ekspertløsninger. Nykilde Geosystems har mere end 50 års erfaring inden for udvikling af Geosystem produkter, som er tilpasset mijøet, og øver minimal påvirkning på omgivelserne. Nykilde Geosystems besidder en stor viden om – og erfaring med – frø og planter. Og på baggrund af denne viden er Nykilde Geosystems de rette at rådføre sig med, når der skal udvælges produkter til erosionssikring eller ukrudtskontrol. Når denne udvælgelse skal foregå, vil Nykilde Geosystems kunne bidrage med stor ekspertise og erfaring, og blandt de lokale, vilde arter kunne udvælge de bedst egnede planter til formålet.

Med Geotekstiler – for eksempel kokosnet, jute eller kokosmåtter – eller Geoweb Geoceller, som ikke er nedbrydelige, kan Nykilde Geosystems forestå erosionssikring og ukrudtskontrol på såvel tørre som våde skrænter. Nykilde Geosikring arbejder der ud over med sikring af grøfte områder langs veje, og erosionssikring langs åer og søer samt kystsikring og sikring i forbindelse med havnebyggeri. Nykilde Geosystems bistår gerne med ingeniørberegninger, som kan danne basis for, at dit bygge- eller sikrings projekt bliver bragt til en vellykket afrunding.

Geotekstiler eller Geoweb Geoceller

Nykilde Geosystems tilbyder forskellige typer produkter til Geosikring. Hvis du ønsker organiske og miljøvenlige Geotekstil produkter, anbefales Greenfix, som er et udvalg af biologisk nedbrydelige og fornybare måtter og net. Disse kan være såvel frøsåede som ikke frøsåede på forhånd, og kan fås med eller uden brandhæmmende måtter. Denne type sikring anbefales til skrænter og skråninger med eksisterende vegetation. Geoweb er et net bestående af de patenterede Geoceller, fremstillet i ikke biologisk nedbrydelige materialer. Denne type sikring anvendes isår til sikring af grønne tage samt kanal beskyttelse og sikring af andre stærkt skrånende arealer.

Geoweb har over 50 år på bagen og er blandt de førende produkter inden for sin katgori. Du kan læse meget mere om Geosikring fra Nykilde Geosystems på nykilde.dk. Her kan du samtidig få råd og vejledning til, hvilken for for sikring, du skal vælge til præcis dit projekt.