Nykilde Geosystems til sikring af skrånende arealer

Nykilde Geosystems til sikring af skrånende arealer

Inden for blandt andet jordstabilisering, regnvandshåndtering, stormflodssikring, græsarmering og kystsikring består en vigtig del af arbejdet i at sikre for eksempel skrænter og skråninger mod erosion og deraf følgende nedstyrtning. Dette kan gøres på flere måder, for eksempel med kunstige hegn eller ved naturlig beplantning. En tredje mulighed er at anvende de såkaldte Geotekstiler, som […]